Nabídka

Zrychlené testy koroze

pdf Stáhnout testování korozní odolnosti v PDF

Tyto testy se používají k tomu, abychom měli nějakou představu o relativních vlastnostech různých povlaků. Používají se také jako "rychlý" test pro účely kontroly jakosti. (I když dnes některé nejmodernější povlaky mají antikorozní odolnost 500-1500 hodin ve zrychlených testech, a proto nejsou až tak rychlé!)

Nejběžněji používaným testem je 5% test v neutrální solné mlze (na BS7479, ISO 3768 nebo ASTM B117). Tento test se používá po celém světě pro posuzování odolnosti mnoha povlaků (i když nejsou nikl-chromové). Viz. odolnosti v níže uvedené tabulce.

Další používané testy:

  • A.S.S. – Kyselina octová v solné mlze BS 7479 ISO 3769.
  • C.A.S.S. – Měď zrychlené octové kyseliny v solné mlze BS 7479, ISO3770. Dosti agresivní testy jsou využívány převážně pro nikl- chromové povlaky.
  • C.O.R.R. – Koroze Cote BS 7479, ISO 4541. Použítí jako u výše uvedených.
  • Kesternich – Test použitím oxidu siřičitého.

Cyklické testy (Klimatické zkoušky)

Zkouší se použití zrychleného testování, aby byly výsledky lépe srovnatelné se skutečnou korozí, Mnozí OEM (výrobci originálního zařízení) a ostatní uživatelé přinesli testovací sekvence, které často používají kombinaci v solné mlze, vlhkosti, sušící cykly, vysoké (a někdy nízké) teploty. Části jsou často předmětem velkých množství cyklů. Tato situace se pravděpodobně změní v blízké budoucnosti, ale doposud nebyl přijat žádný standardní test.

Obvykle se posuzují testy dle prvního výskytu červené koroze (pro povlaky zinku, výskyt bílé koroze musí být rovněž posouzen).

Neexistuje spojitost mezi různými zrychlenými testy a je obtížné porovnávat testy se skutečnou odolností v reálném prostředí, působení v reálném prostředí se liší významně podle místa a délky působení.

Přibližné srovnání lze vidět z následující tabulky:

corrosion testing

Informace prezentované v této tabulce jsou považovány za spolehlivé, ale podmínky a způsoby použití, které jsou mimo naši kontrolu, můžou změnit výsledky. Před použitím výrobků, by měl uživatel potvrdit jeho vhodnost. Nemůžeme přijmout odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, poranění nebo škody, které mohou vyplynout z použití. Nemůžeme poskytnout záruky na přesnost nebo úplnost těchto informací pokud byly ústní nebo i písemné. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez upozornění aktualizovat nebo zlepšit produkty a procesy.

Pokud chcete další informace o testování odolnosti proti korozi od odborníka průmyslu nebo zjistit, jak vám mohou pomoci Anochrome, Prosím, napište nám prostřednictvím Kontakt Stránka, nebo Alternativně můžete nám zavolat na 01902 397333.